weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining voor vrouwen

Startdatum 30 augustus 2018

WeerbaarheidstrainingWeerbaarheidstraining is een specifieke training
waarbij aandacht is voor fysieke en mentale
weerbaarheid.

In de training komen de volgende thema’s
aan bod:

  •  Mening geven
  •  Kritiek geven en ontvangen
  •  Boos worden en op boosheid reageren
  •  Herkennen en aangeven van de eigen grenzen

Doel van de training:

Het vergroten van de weerbaarheid van de
deelnemende vrouwen. Door een combinatie
van fysieke en mentale oefeningen leer je
je grenzen beter te (h)erkennen, aan te
voelen en te stellen.

Waar: De Vleugel, Aart van der Leeuwenlaan 4, 2624 LD Delft
Datum: 30 augustus, 6,13,20,27 september, 4 oktober Tijd: 09.30 – 11.30 uur Kosten: Gratis
Trainers: Yolanda Heijdel en Ayan Boxhoorn-Hassan
Info en aanmelding: Ayan Boxhoorn-Hassan, a.boxhoorn@ggz-delfland.nl of 06 126 374 53